Menu dodatkowe
stella maris to nie drukarnia

Informujemy, że Zespół "Stella Maris" został założony w 1969 roku i nie ma nic wspólnego z aferami wydawnictwa-drukarnią
o nazwie Stella Maris.

Szybki kontakt

kom: 662-07-10-66
e-mail: admin@stellamaris.com.pl

facebook

Dyrygent ks. Józef Wilczyński SJ

    Ksiądz Józef Wilczyński jezuita, urodzil sie 16 marca 1932 roku w Poznaniu, jako dziewiąte dziecko w rodzinie. Miał trzech braci i sześć sióstr. Bracia uczyli się gry na skrzypcach, najstarszy Henryk śpiewał w raz ze Stuligroszem w chórze chlopieco- meskim ks. Gieburowskiego w Poznaniu. Ginie tragicznie jako mlody kapłan jezuita w drugim dniu Powstania Warszawskiego zamordowany, a potem spalony przez Niemców. Starsze siostry uczyły się gry na fortepianie. Atmosfera rodzinna kształtuje w Józefie patriotyzm i milość do muzyki. W czasie okupacji niemieckiej cała rodzina Józefa zostaje wysiedlona do Jarosławia. Powodem wysiedlenia było usunięcie przez ojca Józefa pomnika Bismarcka, by mógł stanąć w tym miejscu pomnik Serca Jezusowego. Podczas okupacji niemieckiej starsze rodzeństwo Józefa angażuje się w konspiracji. Jego starszy brat Franciszek poszukiwany przez NKWD pełni służbę organisty, ukrywając się w pobliskiej wiosce Tywania. Brat Marian rok po wojnie obrabowany i postrzelony przez żołnierzy rosyjskich, wcześnie umiera.

    Życie młodego Wilczyńskiego przypadlo na burzliwy i tragiczny okres historii. Druga wojna światowa, a po jej zakończeniu totalitarny ustrój w Polsce wywarły decydujacy wpływ na sposób widzenia świata i czlowieka. Ze wzgledu na pamieć o najstarszym bracie Józef Wilczyński postanowił zastąpić go w szeregach Towarzystwa Jezusowego. W 1949 roku Józef Wilczyński wstępuje do Nowicjatu Zakonu Jezuitów w Kaliszu. Nastepne dwa lata to humaniora w Starej Wsi kolo Rzeszowa. Tu uczy się jezyków greckiego, hebrajskiego, łaćiny, oraz gry na flecie. Ks. Józef Wilczyński nie tylko śpiewa lecz też gra w orkiestrze ks. Franciszka Lesińskiego, który był zalożycielem chóru mieszanego Stella Maris w Gdyni. W roku 1953 ks. Józef rozpoczął studia filozoficzne w Krakowie. Tu na swojej drodze spotyka nastepnego wspaniałego muzyka ks. Józefa Łasia, którego utwory ks. Józef w póżniejszym czasie wykorzystał w pracy z zespołem Stella Maris. Przez cały okres studiów ks. Józef szlifuje swoje umiejętności muzyczne ,które utwierdziły w nim muzyczną pasję i zamiłowanie do krzewienia muzyki wsród dzieci i młodzieży, a przede wszystkim w póżniejszym zakladaniu chórów i zespolów.

    W 1956 roku ks. Wilczyński przenosi się do Warszawy i mieszka w gmachu Kolegium Jezuickiego przy ulicy Rakowieckiej 61, w tym samym budynku został zamordowany jego najstarszy brat Henryk. Tutaj spotyka Ojca Tomasza Rostworowskiego, który po wyjściu z więzienia na Mokotowie przybywa do Kolegium Ojców Jezuitów. Pieśni Rostworowskiego ojciec Wilczyński utrwalił na kasecie. Studia teologiczne trwały cztery lata i w tym czasie jako kleryk zakłada dwu-glosowy chór dziewcząt wyjeżdżając z nim na wystepy. W roku 1959 ojciec Józef Wilczyński otrzymuje święcenia kapłańskie i wyjeżdża na swoją pierwszą placówkę do Torunia. Praca duszpasterska w tym mieście będzie trwać osiem lat. Bliskość szkoły muzycznej w Toruniu natchneły ojca Józefa do założenia zespołu wokalno-muzycznego. Zespół ten występował zazwyczaj w kościele św. Ducha, póżniej wyjeżdżal na występy do innych miast. Ówczesne wladze traktowały występy poza Toruniem jako nielegalne i dlatego ojciec Józef jak i członkowie zespołu byli pociągani do kolegium karno-administracyjnego. Mimo klopotów ojciec Wilczyński spotykał się z młodzieżą i organizował wyjazdy.

    1 września 1968 roku ks. Józef Wilczyński został przeniesiony do kościoła św. Bartomieja w Gdańsku gdzie zostaje mianowany prefektem Szkoły Muzycznej. Mając oparcie w talentach muzycznych mlodzieży w pobliskiej szkole zaklada zespół Stella Maris, który prowadzi do dnia dzisiejszego. Zespół w tym okresie odbył wiele koncertów w kraju i za granicą. Ojciec Józef Wilczyński otrzymal za swoją działalność wiele nagród i odznaczeń:

  • 1996 rok - Krzyż Kombatanta wojennego przyznany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  • 1997 rok - Zaslużony Działacz Kultury, przyznany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
  • 1998 rok - Honorowy Członek Miasta Bredy - przyznany przez Burmistrza Bredy
  • 1998 rok - Wyróżnienie za prowadzenie zespolu "Stella Maris" ufundowane przez Wroclawskiego Kuratora Oświaty i Wychowania.
  • 2000 rok - Medal Księcia Mściwoja II za zasługi dla Miasta Gdańska przyznany w imieniu Kapituły Medali św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II oraz Rady Miasta Gdańska.
  • 2005 rok - Srebrny krzyż zaslugi - nadany przez Wojewodę pomorskiego.

 

Copyright by www.stellamaris.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone | admin